Aida: AI Document Assistant

Asiakirjojen suuri määrä on haaste monissa organisaatioista, ja työntekijöiltä kuluupaljon aikaa asiakirjojen ja niiden oikeiden versioiden etsimiseen. Monet manuaalisettehtävät, kuten uusien asiakirjojen etsiminen, luominen ja tiivistelmien laatiminen,voidaan automatisoida, mikä säästää yrityksissä aikaa ja tehostaa toimintaa.

Aida on älykäs asiakirjatietokanta, joka auttaa näissä haasteissa ja tarjoaa yrityksilletyökalun tehokkaampaan työskentelyyn.

AIDA TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISUUDET

Aida on tehokas työkalu dokumenttien hallintaan, käyttöön ja luomiseen.Käytännössä Aida on tekoälyä hyödyntävä, dokumenttien ja käyttäjän kanssakeskusteleva asiakirjavarasto.

  • Oikeiden asiakirjojen löytäminen luonnollista kieltä käyttäen ilman täsmällistenavainsanojen tarvetta» Tarvittavien sisältöyksityiskohtien paikantaminen suurista asiakirjoista
  • Kieliriippumaton sekä kysymysten että vastausten osalta
  • Tiivistelmien, kaavioiden ja raporttien luominen
  • Tietojen kerääminen useista eri asiakirjoista
  • Monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen
  • Uusien asiakirjojen, kuten projektisuunnitelmien, esitysten ja perusmuotoisten raporttien luominen olemassa olevien tietojen perusteell