Älykäs prosessiautomaatio

Perinteisen ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) haasteena on usein strukturoimaton data, joka rajoittaa ohjelmistorpobotiikan käyttömahdollisuuksia. Lisäksi prosessin tyyppi tai polku voi riippua datan tulkinnasta.

Koneoppimisen algoritmit auttavat robottia toimimana parhaalla mahdolisella tavalla kompleksisessa ympäristössä. . Uusimmat generatiivisen tekoälyn mallit vähentävät ohjelmistorobotiikan riippuvuutta tarkoista muotovaatimuksista yleisne päättelykykynsä kautta.