Prosessien monitorointi

Jatkuva prosessi visualisointi on haastava tehtävä. Tästä esimerkkinä prosessi, jossa on moniulotteisia aikasarjatietoja, kuten IoT-tietoja. Usein prosessista saatavien indikaattorien arvoja voi ymmärtää vain asioita hyvin tunteva työntekijä.

Ai4Valuen prosessikartat auttava analysoimana prosesseja. Esimerkkinä teollisen CNC-jyrsimen työstön seuranta ja analysointi, joka mahdollistaa koko päivän tapahtumien nopean ymmärtämisen yhdellä silmäyksellä.

  • Eri kappaleiden jyrsinnät erottuvat
  • Eri työntekijöiden tehokkuuserot ilmi
  • Poikkeamat ja ongelmatilanteet huomataan helposti
  • Jyrsimen terän vaihtotarve